Eddy Kim

Eddy Kim

Sinh: 23 tháng 11, 1990 tại Seoul, Hàn Quốc
Nhãn đĩa: Mystic Entertainment
Các album: Love Story, Sing Sing Sing, The Manual
Đề cử: Giải Âm nhạc châu Á Mnet cho Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, thêm
Giải thưởng: Seoul Music Awards for Best New Artist